Tilbake til toppen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen!


Tekniske løsninger
benyttet for Bodø stasjon


Siden er under utarbeidelse

Nye sider settes inn etterhvert

 

 

Denne siden vil gi en forklaring til den tekniske løsning som SMjK har benyttet til konstruksjonen av Bodø stasjon med hovedvekt på de løsninger som er valgt elektronisk og datamessig

 

 

Prosjektet Bodø stasjon vil inneholde 15 - 16 moduler, hvorav alle moduler er like store unntatt en modul (10), som ivaretaer en slakk venstresving og derfor er forkortet på den ene siden.
Alle moduler er sammenkoplet gjennom styringsbolter som sikrer lik tilkopling av den enkelte modul hver gang de settes sammen.
Videre kan stasjonens datasystem koples slik at det ikke innbefatter DCC kjørestrøm for stasjonen (For å unngå adressetrøbbel med andre FREMO grupperinger under treff ol), men vil benytte LocoNet isolert internt til stasjonsområdet datamessig, mens en annen kontrollenhet - enten medbragt, eller koplet til en annen FREMO-klubbs system ivaretar kjørestrøm og kontroll av lokomotiv.
Dette innebærer at penser og lys ikke kan styres fra Trottle enheter, men kun eget "Stillverk" eller fra egen PC under treff med andre FREMO grupper.

 

 

Vi modulerer Bodø stasjon fra et noe modifisert oppsett av det opprinnelige stasjonsopplegget - litt mere komplett. Vi har ikke tatt med kommunale og private spor som er lagt på Rønvikleira. Derimot har vi tatt med et par spor til engrossenteret samt mot jernbanekaia og mot bananhuset - som dominerte bybildet i mange år.
denne pdf tegningen kan du se hele stasjonen med de moduler vi tenker oss å benytte.
Modul 1 er stasjonsbygningen mm - mens modul 16 der inn under broa ved Nordstrandveien.

 

 

I denne versjonen av Bodø stasjon - som er ganske stor med mange spor (36) og penser (41) har vi valgt å styre stasjonen primært fra et eget "Stillverk" (Stasjonen kan også styres fra en PC eller fra Trotler gjennom LocoNet - hvor alle oppdaterer hverandre - Mer om dette senere).
Under modulene er det kun montert pensemotorer og detektorer Resten av elektronikken - unntatt kabling - befinner seg i "Stillverket".
Dette blir en frittstående enhet som inneholder alt datautsyr (dekodere/drivere/ styringsenheter) samt indikatorer og annet nødvendig kontrollutstyr. Enheten inneholder også alle de typer transformatorer vi benytter til anlegget.
En "Prinsippskisse" for det tekniske styringssystemet finner du her.

 

 

Dette "Stillverket", eller kontrollenhet blir tilkoplet stasjonsmodulene 7 og 8. Tilkoplingen kan skje på begge sider og består av et antall ledninger som er forsynt med RJ 45 plugger i den ene enden og en 25pins DIN plugg i den enden som festers til modulene. Det er tilsammen 9 DIN plugger og 18 RJ45 plugger som skal forbinde kontrollenheten til modulene.
I tillegg kommer LocoNet, skinnestrøm og programmeringsstrøm - når vi opererer lokalt. En bildeserie om utviklingen av Kontrollpanelet fra starten - medio mars - til ferdigstillelse - medio april - finner du her. Layout til Kontrollpanelet ble laget av oss i AutoCad og trykket ble sponset fra firmaet JB Reklame (gosh) her i Bodø.

 

 

Mellom modulene benytter vi Kat-5 kabler med standard RJ-45 plugger - like i hver ende - slik at parene blir gjennomgående like fra modul til modul og til fra kontrollpanel. Alle kabler til dette bruket er buntet og merket med modul fra - til modul og farger for hver enkelt kabel. Tilsvarende farger finnes under modulene på de respektive "RJ-45 Veggkontakter". Systemet bygger opp - fra en enkelt kontakt i ytterpunktene (Modul 1 og 15), for så å øke i antall mens de tar opp i seg behov undervies mot modul 7 og 8 (fra hver sin side).

 

 

I forbindelse med elektrisk kopling av sporvekslere benytter vi den "sikre" koplingen som er gitt i FREMO - såkalt: "Kompett kortslutningssikring av veksel", der vi setter enn en 12V 10W lyspære i kretsen mellom "krysset" og den ene venderen i Tortoise-motoren som vi benytter. Denne koplingen brukes for alle våre ordinære skiftespor - iinklusivt enkel og dobbelt "Engelskmann". Et unntak gjelder for en "usymmetrisk dobbeltveksel", der koplingen er vist her. For Tortoise motorene har vi standardisert på en tilkopling som vises her.

 

 

Kabling internt i den enkelt modul skal fange opp interne behov og sørge for at disse blir implementert i / eller utvide antallet par / kabler fra endemodulene 1 og 15 til henholdsvis modul 7 og 8 der formidlingen til/fra kontrollenheten skjer. Vi har nå dokumentert oppsettet for den enkelte modul - hver for seg. I tillegg har vi dokumentert kablingen og funksjonene i hele Kontrollenheten. Disse beskrivelsene finner du her:


Her finner du en tekstbeskrivelse av de elektriske koblinger under den enkelte modul.

Du kan se bilder av det som skjer under modulene her. Flere bilder kommer etterhvert.

 

 

Beskrivelse av Kontroll og styringssystem samt dataprogram klubben benytter:

Da vi skulle begynne med Bodø stasjon og begynte å danne oss en oppfatning av størrelse og kompleksitet startet vi og vurdere noen forskjellige kontroll og styringssystemer. Vi ble fort enige om at siden vi hadde Digitrax som hovedkontrollenhet for lokomotiv og allerede benyttet LocoNet fra Digitrax DCS 100 enheten sammen med noen forskjellige Trotler fra samme firma, så måtte vi bygge videre på dette systemet - Altså benytte LocoNet som informasjonsbærer. Etter å ha vurdert tilbydere på systemer som passet vår oppfatning av hensiksmessighet overfor de oppgaver vi la i et slikt system - falt valget vårt på Team Digital - utstyr.
Herfra har vi valgt følgende utstyr for kontroll og tilbakemelding:

    • 7 stk SRC 16 Switch & Route Controller som kontrollerer sporvekslermotorene og indikatorene for sporvekslere på panelet
    • 13 stk MotoD Satellite Stall Motor Driver som driver sporvekslermotorene etter signal fra SRC16
    • 1 stk SIC24 AD Switch & Indicator Controller som kontrollerer signallysene
    • 2 stk DBD 22 DCC Block Detector som gir tilbakemelding når et lokomotiv passerer Hovedlys. (Grønt lys faller)

SRC 16 m/MotoD drivere er koplet og programmert med 8 pensemotorer på hver dekoder. Dette er de 8 som er nærmest hverandre i "geografien". Neste dekoder de 8 neste osv. Det er benyttet (On-Off-On) vendere for manuell skifting. Indikatorene er 2 motkoplede LED som er koplet i serie med Tortoise motorene, og derved skifter når strømretningen til motorene skifter.
Alle SRC 16 dekodere er programmert med en Lokomotiv adresse (11 tom 17). Videre er de programmert for å tillate Ops Mode programmering gjennom LocoNet og tilslutt er de programmert for å huske siste stilling - når restartet.
Dette at dekoderne er gitt locoadresser betyr at vi kan få problemer når vi opererer sammen med andre FREMO grupper som har lokomotiv med sammenfallende adresser (Vi benytter kun 4 siffer i våre lokadresser). Vi har derfor sikret oss ved at vårt Loconet kan isoleres, og at vi kan kjøre våre tog fra en annen kontrollenhet som blir tilkoplet kjørestrøm og tilførsel til Trotler på stasjonsområdet.
Dersom vi kjører alene eller ikke er til "bry" for andre, kan vi også styre penser og lys fra Trotler eller fra Klubbens PC. Dette gjøres gjennom Switch kommando for aktuell adresse - som er det samme som Pens nr på Panelet (kopi av panelet på PC gjennom JMRI).
Fra PC kjører vi via USB og en Digitrax PR3 rett inn på LocoNet. Det er derfor en full utveksling og oppdatering til/fra de respektive enheter vi benytter. Her ser du JMRI grafikken vi benytter på PC.

Dekoderen vi benytter for kontroll av signallys (SIC24 AD)er programmert med lok adresse 20, og ellers er også den satt opp til programmering i OpsMode. Denne dekoderen har 8 innganger og 24 utganger, som hver kan styre en LED. Den er satt opp med Felles Anode - så en plusspenning på 5V går ut felles fra hver utgang. En passende motstand er satt inn på Kotode-siden. Ved opppstart settes både UT og INN til Rødt signal - hvor Rødt inn blinker med 2 sek interval.
Når et tog skal komme eller gå må respektivt signal manuelt settes til Grønt. Dette forblir så grønt helt til lokomotivet har passert lysmast - da faller signalt til Rødt (Det er sensoren DBD22 som sørger for denne informasjonen). Enheten regisrerer at lokomotivet som passerer trekker noe strøm fra fødeledning, og gir derved et signal tilbake til SIC24 AD. Inn til denne dekoderen går også informasjon om "inn/utkjørsel uten avvik", slik at det andre grønne signalet automatisk lyser når Grønn er valgt og de respektive skiftespor ligger rett.

 

 

logo bbilde